/* Φιλοσοφικοί Αντικατοπτρισμοί (ΦΑΝΤΙ): Δημογραφικό Ολοκαύτωμα */ Philosophical Mirage

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 03, 2006

Δημογραφικό Ολοκαύτωμα

Η λέξη Ολοκαύτωμα προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα όπου σήμαινε τότε την θυσία, το καύσιμο δηλαδή ενός ζώου μέχρι να γίνει στάχτη προς τιμήν των Θεών. Επειδή η καύση ήταν πλήρης γι’ αυτό δόθηκε και το όνομα ολο-καύτωμα.

Κάποιοι ίσως νομίζουν πως το Ολοκαύτωμα χρησιμοποιείται μονάχα για τις εξολοθρεύσεις ανθρώπινων πληθυσμών (ολοκαύτωμα των Εβραίων), αλλά η αρχική χρήση της λέξης αναφερόταν στην θυσία των ζώων στον Θεό. Τελικά μήπως όμως ακόμη και σήμερα δεν συνεχίζει η ανθρωπότητα την πρακτική αυτή, δηλαδή την θυσία της Φύσης στο όνομα του Θεού;

Μάλιστα από ότι φαίνεται η πρακτική αυτή ακολουθείται με τις ευλογίες του Θεού … Διότι εάν λάβουμε υπόψη μας την πολυπληθέστερη θρησκεία του πλανήτη, την Χριστιανική, στην Γέννηση, δεν έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, όχι απλά το δικαίωμα να ζήσει πάνω στην γη μαζί με τα υπόλοιπα ζωντανά, αλλά την ρητή αποστολή (σκοπό και νόημα της ζωής του) να μεγαλουργήσει ως “άρχοντας” πάνω στην γη; Δεν είπε στο 1ο Κεφάλαιο της Γεννέσεως:

26 Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών• και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης
27 Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού• κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς
28 και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός• και είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης.

Και στο 9ο Κεφάλαιο της Γεννέσεως:

1 Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού• και είπε προς αυτούς, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την γήν
2 και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θέλει είσθαι επί πάντα τα ζώα της γης, και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί παν ο, τι έρπει επί της γης, και επί πάντας τους ιχθύας της θαλάσσης• εις τας χείρας σας εδόθησαν
3 παν κινούμενον, το οποίον ζη, θέλει είσθαι εις σας προς τροφήν• ως τον χλωρόν χόρτον έδωκα τα πάντα εις εσάς

Πως μπορεί να αμφισβητηθεί η εντολή του Θεού, εάν υποθέσουμε πως το κείμενο εγράφη μεν από άνθρωπο, αλλά ήταν θεόπνευστο; Και μήπως πράγματι, σήμερα, στις ημέρες μας, δεν είμαστε σε θέση να πούμε πως έχει πραγματοποιηθεί με 100% επιτυχία η συγκεκριμένη αποστολή;

Δεν έχουμε στ' αλήθεια εμείς οι άνθρωποι κατακυριεύσει “πάσαν την γην”, δεν έχουμε απόλυτη εξουσία πάνω σε κάθε έμβιο που φυτρώνει, πετάει, κολυμπάει, έρπει και περπατάει; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα! Επομένως, θα διερωτηθεί κανείς γιατί να ανησυχούμε αφού πράττουμε ακριβώς όπως έχουμε ταχθεί να πράξουμε από τον Θεό;

Όσοι επομένως πιστεύουν στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν. Όλα είχαν προβλεφθεί και ακολουθούν την θεία Πρόνοια. Ο πληθυσμός μας αυξάνει με γοργούς ρυθμούς. Πριν από 10.000 χρόνια μόλις 5.000.000 άνθρωποι κατοικούσαν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Την εποχή του Χριστού οι άνθρωποι είχαν πολλαπλασιασθεί φθάνοντας περίπου τα 300 εκατομμύρια. Το 1950 είχαν ήδη ξεπεράσει τα 2 δις! 50 χρόνια μετά ο ανθρώπινος πληθυσμός εκτοξεύτηκε σε περισσότερα από 6 δις και μέχρι το 2050 υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 10 δις! Τι ταιράστιο επίτευγμα για την ανθρωπότητα, πόσο ικανοποιημένος πρέπει να είναι ο Θεός με τους ανθρώπους!

Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού στις ημέρες μας θα ήθελε να αποκτήσει ένα “επίπεδο” διαβίωσης αντίστοιχο με εκείνο των Δυτικών κοινωνιών. Οπότε η θυσία της Φύσης για χάρη του “Θεού”, το ολοκαύτωμα, καλά κρατεί και συνεχίζεται απτόητο…

Από την άλλη μεριά η πραγματική κατάσταση είναι τουλάχιστον τραγική. Εάν παρακολουθήσει και καταγράψει κανείς με νηφαλιότητα τα στοιχεία, θα διαπιστώσει πως η πληθυσμιακή εξάπλωση αποτελεί τον κοινό παρανομαστή επιδείνωσης όλων των περιβαντολογικών παραμέτρων εξαιτίας των οποίων ανακαλύψαμε το Οικολογικό Ζήτημα.